Προγράμματα

Ατομικές Συνεδρίες

2 Ώρες

Μισή Ημέρα

Ημέρα

Ατομική Διδασκαλία

Ατομική συνεδρία διάρκειας 90 – 120 λεπτών

Ομιλία / Σεμινάριο

Επικοινώνησε μαζί μου...